Chinese

Chao Qing Cai (stir fried spinach)
Doufu Baicai (tofu with wongbok)
Foshougua Chao Rou Pian (Sichuan pork with choko)
Fu Rong Dan (egg fuyung)
Gong Bao Ji Ding (Gong Bao chicken)
La Bai Cai (spicy stir-fried cabbage)
Mapo Doufu (spicy tofu)
Mu-er Rou (wood ear with pork and egg)
Rou Si Xiao Qie Zi (eggplant with pork)
Sichuan Suan La Huang Gua (pickled cucumber)
Suan La Bai Cai (sour and spicy cabbage)
Suan La Qie Zi (sour and spicy eggplant)
Tang Yuen (pork dumpling soup)
Tu dou si (shredded potato stir-fry)
Xiang Tiao Hu Lou Bo (carrot salad)
Yu Xiang Rou Si (Fish-flavoured pork)
Zha Jiang Mian (Beijing noodles)